Torrent de la Marina de Valldemossa (Lli y Vistamar)

El torrent de la Marina de Valldemossa lo forman el torrent del Lli, el torrent des Salt de Vistamar y el torrent des Rafal (afluente del Lli).

20160305_172523_2656x1494

-Torrent del Lli.

Dificultad: 4 sobre 6.

-Torrent des Salt de Vistamar.

Dificultad: 5 sobre 6.

20160302_190518_1449x1980